www.deebesttech.com
หน้าแรก เลเซอร์ ซีเอ็นซี เพิ่มเติม  
-A +A
เครื่องทำตรายาง
เครื่องรีดความร้อน
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
 
Change Language
   
เครื่องทำตรายางยางหมึกในตัว
Flash Stamp Machine


 


วิธีทำตรายางแบบ Flash Stamp


อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้

       1. เครื่องทำตรายางแบบหมึกในตัว หรือ Flash Stamp Machine
       2. โฟมสำหรับทำตรายาง
       3. กระดาษไข เพื่อใช้สำหรับพิมพ์ต้นแบบ
       4. แผ่นพลาสติกใสแบบหนา แผ่นใสสำหรับ เขียน ฉาย สไลด์
       5. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ (ไม่สามารถใช้ เครื่องถ่ายเอกสารแทนได้) 
 

    ขั้นตอนการทำตรายางแบบหมึกในตัว
       1. ออกแบบ Art work ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นสีขาว-ดำ
       2. สั่งพิมพ์ต้นแบบ จาก คอมพิวเตอร์ลงกระดาษไข (ต้องใช้ Laser                    Printer เท่านั้น)
       3. เสียบสายไฟเข้าที่ด้านหลัง และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

           4. ใช้กรรไกรตัดกระดาษไขให้ใหญ่กว่าขนาดตรายางที่สั่งพิมพ์ออกมา            เล็กน้อย

           5. ใช้กรรไกรตัดแผ่นฟิล์มพลาสติกใส กะขนาดให้ใหญ่กว่าขนาด                     ตรายาง

           6. นำแผ่นฟิล์มใสมาทาบบนกระดาษไข แล้วตัดแผ่นฟิล์มให้มีขนาด                เท่ากับกระดาษไข

           7. นำอุปกรณ์ตัวล็อกที่เป็นกระจกออกมาจากช่องใส่ เปิดกระจก นำ                  โฟมที่ต้องการการยิงตรายางมาวางตามรูป

           8. วางแผ่นฟิล์มใสลงบนโฟม แล้ววางกระดาษไขที่สั่งพิมพ์ตรายางต่อ            จากชั้นแผ่นฟิล์มใส โดยวางกระดาษไขคว่ำหน้าลง

           9. ล็อกด้วยตัวหนีบที่เป็นกระจก โดยให้กระจกแนบกับพลาสติกใส จัด            อย่าให้เบี้ยว

           10. นำตัวหนับใส่ในช่อง

           11. นำตัวล็อกใส่ในช่อง ดันเข้ำไปให้สุดๆ 

           12. เปิดเครื่อง รอจนเครื่องร้อน เข็มมิเตอร์ชี้ไปที่เลข 800

           13. กดปุ่ม เขียว เพื่อยิงแฟลช เสร็จแล้ว

           14. เปิดตัวหนีบ  แล้วนำแผ่นโฟมออกมา

           15. ลอกแผ่นกระดาษออกจากโฟม

           16. ใส่โฟมลงในแป้นตรายาง  โดยใช้นิ้วกดนวดโฟมให้ลงช่องให้พอดี

           17. เติมหมึกลงในช่อง  ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีเพื่อให้โฟมดูดซับหมึก              เต็มที่


         18. แล้วจึงนำมาประกอบเข้ากับด้าม ลองนำตรายางไปประทับบน                      กระดาษเปล่าดู จะได้ตราประทับที่สวยงาม 


 


หน้าแรก | เลเซอร์ | ซีเอ็นซี | เพิ่มเติม
   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท ดีเบสท์ เทค จำกัด
375 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
Tel : 0-29583629, 097-0657649,091-7628368 Fax: 02-9583313
Email : contactdeebest@gmail.com